#it
emu
fut
hit
lek
psy
syn

oczekiwania vs. rzeczywistość