#it
emu
fut
hit
lek
psy
syn

Szed艂 sobie jezyk przez sad